Megismerkedni - lehetőség. Minket választani - jó döntés. Együtt dolgozni - siker!

Feliratkozás levelezőlistára

Céginformáció

E.B.D.C. Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. 

 

1225 Budapest, Nagytétényi út 233.

Telefonszám: +36 20 3 59 59 39

Cégjegyzékszám: 01-09-170081

Adószám: 24288572-2-43

K&H bankszámlaszám: 10401196-50526684-78751000

E-mail: office@ebdc.hu

Felsőoktatási nyilvántartási szám: 00407-2013

minden "X"-es csomagunk tartalmazza (XSHR, XMHR, XLHR, XXHR)

A 89/1995. számú kormányrendelet értelmében kötelező üzemorvosi ellátást biztosítani alkalmazottai részére minden cégnek.

A foglalkozás - egészségügyi szolgálat két módon biztosítható: 

 1. A munkáltató maga tart fenn ilyen szolgálatot. 
 2. A munkáltató külső szolgáltatót vesz igénybe

A vizsgálatok elvégzése ellenében térítési díjat fizetnek  a szolgáltatást végzőnek. A díjak mértékét a foglalkozás - egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet tartalmazza. A rendeletben foglalt díjakról, azonban megállapodással el lehet térni.

Ennek érdekében Intézményünk igen kedvező feltételekkel, mélyen a piaci ár alatt képes közvetített szolgáltatásként foglalkozás egészségügyi szolgáltatást közvetít szerződött partnereinknek, melyek beépítésre kerültek HR csomagjainkba.

Intézményünk minden elérhető csomagjában közvetített szolgáltatásként beépítettük az üzemorvos- foglalkozás- egészségügyi kötelezően nyújtandó alap szolgáltatását "D" és "C" - foglalkozásegészségi osztályba sorolt cégek esetében.

Az LHR csomagban a "B"-"C"-"D" foglalkozás egészségügyi osztály tartozik.

Az XLHR csomagunkban pedig a legveszélyesebb "A" és "B" foglalkozás egészségügyi osztályba sorolt vizsgálatait is tartalmazza a "C"-"D" .osztályokon felül. 

Minden megvásárolt csomag a tárgy évre nyújtja a szolgáltatást. 

Eltérő, egyedi igény esetén pályázatot nyújthat be

Alapszolgáltatás, melyet szerződött partnereink a csomagon belül vállalnak:

 • munkaköri alkalmasági vizsgálatot végez a csomagban meghatározott létszám és foglalkozás egészségügyi osztály erejéig és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat,
 • foglalkozási megbetegedések , fokozott explozíciós esetek kivizsgálása,
 • a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatát,
 • az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást,
 • a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítást,
 • külön jogszabályban meghatározottak szerint az 1. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát.

A szolgálat közreműködik:

 • a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,
 • foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai-, ergonómiai-, higiénés feladatok megoldásában,
 • sz elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében,
 • a munkáltató katasztrófamegelőző, - elhárító, - felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.

A szolgálat igénybe veheti a mentőszolgálatot, a szolgálat orvosa járóbeteg - szakellátást nyújtó szakrendelésekre, illetve háziorvosi ellátásra utalhatja a munkavállalót, speciális kórházi ellátást igénylő foglalkozási megbetegedés, vagy annak gyanúja esetén a beteget - sürgősséggel, vagy előzetes helybiztosítás útján - az Országos Munkahigienes és Foglalkozás-egészségügyi Intézet fekvőbeteg - osztályára utalhatja. 

Osztályok:

"A" foglalkozásegészségi osztály

A legnagyobb veszélyességi kockázatokkal járó tevékenységeket öleli fel.

A teljesség igénye nélkül néhány példa: - bányászat - kohászat fizikai munkakörei, - rákkeltőkkel exponáltak,- sugárzó anyagokkal dolgozókat ,- állatkísérletes munkakörökben foglalkoztatottak,-kor kedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak, - vasúti, - légi - vizi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalókat.

"B" foglalkozásegészségi osztály

Ide fizikai és nem fizikai dolgozók tartoznak, akik az alábbi munkakörnyezetben töltik munkaidejük több, mint a felét.

A teljesség igénye nélkül:

 • mezőgazdaság,- erdőgazdálkodás,- vadgazdálkodás,
 • építőipar,
 • élelmiszerek és italok gyártása,
 • dohánytermékek gyártása,
 • textíliák gyártása,
 • ruházati termékek gyártása, szörmekészítés és -festés,
 • bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbelik gyártása,
 • fafeldolgozás,
 • bútorgyártás,
 • vegyi anyagok gyártása,feldolgozása,
 • gumi -és műanyag termékek gyártása,
 • nemesfém ásványi termékek gyártása,
 • nyersanyag visszanyerése hulladékból,
 • vizi, -légi szállítás,
 • egészségügyi és szociális ellátás,
 • állat-egészségügyi tevékenység, nyomdaipari termékek gyártása.
"C" foglalkozásegészségi osztály

Ebbe az osztályba sorolhatjuk az "A" foglalkozásegészségi osztályba nem tartozó ág,-ágazat,-alágazat,-szakágazat ipari, szolgáltató, kutató, számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos fizikai munkaköreiben dolgozókat, valamint azokat a nem fizikai munkakörök munkavállalóit, akik a "C" foglalkozásegészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint felét.

"D" foglalkozásegészségi osztály

Ide tartoznak a kutatás-szervezési, kulturális,oktatási, egyéb adminisztratív tevékenységet végző munkavállalók.

Munkáltatói feladatok

A munkáltatók - működésük megkezdését követő egy hónapon belül - kötelesek az ÁNTSZ telephely szerint illetékes városi, fővárosi kerületi intézetének bejelenteni a munkavállalóik létszámát és tevékenységét, valamint a foglalkozás - egészségügyi szolgáltatás biztosításának módját.

Ki működtethet szolgálatot?

Foglalkozás - egészségügyi szolgálat működésére minden természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság jogosult, amennyiben az ehhez szükséges feltételeknek megfelel.

Foglalkozás-egészségügyi magángyakorlatot folytató orvos csak alapszolgáltatást nyújthat.

Térítési dijak 

Osztály

Törvény által ajánlott

                 ár

Összehasonlító kedvezményes árak

Ön ennyit fizet a pályázat elnyerése esetén

"A"  osztály

19.000 forint/fő/év

15.800 forint/fő/év

12.800 forint/fő/év

"B " osztály

16.300 forint/fő/év

13.800 forint/fő/év

 9.800 forint/fő/év

"C" osztály

12.800 forint/fő/év

10.800 forint/fő/év

7.800 forint/fő/év

"D" osztály

9.800 forint/fő/év

 7.900 forint/fő/év

4.800 forint/fő/év

LHR és XLHR csomagunk az ingyenes kiszállást is tartalmazza egy alkalommal, hogy munkavállalói ne essenek ki egész napra a munkából.  

Eltérő, egyedi igény esetén kalkulátorunkkal kiszámolhatja az Ön saját Intézményére, cégére szabott ajánlatot, majd  pályázatot nyújthat be!