Megismerkedni - lehetőség. Minket választani - jó döntés. Együtt dolgozni - siker!

Feliratkozás levelezőlistára

Céginformáció

E.B.D.C. Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. 

 

1225 Budapest, Nagytétényi út 233.

Telefonszám: +36 20 3 59 59 39

Cégjegyzékszám: 01-09-170081

Adószám: 24288572-2-43

K&H bankszámlaszám: 10401196-50526684-78751000

E-mail: office@ebdc.hu

Felsőoktatási nyilvántartási szám: 00407-2013

írta: Neubrandt Ferenc 

A beosztottakért felelősséget vállalva, szerényen és alázattal való vezetés a kulcsa a kiváló vezetővé válásnak John Baldini szerint is. A nemzetközi coaching szaktekintély a céltudatos vezetést állította vezetéselméleti munkájának középpontjába. Tavaly adott ki egy szakkönyvet a témában "Céltudatosan vezetni" címmel, amely 2011-ben a legnépszerűbb üzleti könyv lett az Egyesült Államokban. 

 

Baldoni a sikert a céltudatossághoz kapcsolja. Vezetőként elégedettséget akkor érezhetünk, ha sikeres csapatot tudunk összeállítani. Ezt a csapatot egyénekből állítjuk össze, de soha nem az egyén a kudarc oka, hanem az, ha nem sikerül megtalálni a közös motivátort. Ez a szerző szerint egy piramishoz hasonlatos, a háromszög talpán az értelmes munka-tevékenység áll. Ebből következik az elégedettség, amely gazdagabbá teszi a személyiséget és ugyanakkor a munkahelyet is, hiszen az elégedetten dolgozó munkavállaló újít, és kreatívan önmegvalósít. Ezáltal nagy lépést tettünk a boldogság állapota felé, amely Baldoni szerint ugyan nem magából a munkából fakad, de a céltudatos tevékenységnek nagyon komoly szerepe van benne. 

Célt találni, azaz a jövőt megfesteni 

Sokfajta üzleti modell rajzolódik fel a vállalatok víziója, küldetése és értékei mentén, de a coach szaktekintély szerint a közös eredő, ahonnan ezt a modellt vizsgálni kell, az a céltudatosság. Baldoni szavai szerint ez a szikra, amelyet a jövő képében vizsgálhatunk. A vízió maga a jövőkép. Azt mutatja, ahová az adott vezető el akar jutni. A küldetés, a misszió pedig a mód, ahogy erre az útra léphetünk. Ha olimpiai bajnokok akarunk lenni, akkor fel kell készülni és végig kell versenyezni négy évet, majd helyt kell állni az olimpián is. 

Az értékek azt az összetartó erőt fejezik ki, amelyet magunk felé elvárásként kitűzünk. Ilyen érték lehet a bizalom, a nyílt és őszinte kommunikáció, a tisztelet, vagy az átlátható működésmód. Mikor ezek az értékek a napi működés során is evidenssé válnak, akkor jut el a szervezet és a vezető is arra a szintre, hogy az emberei elkötelezettek legyenek. Ezt kell a szakember szerint elérni ahhoz, hogy erőssé válhasson egy csapat. 

A sikeres vezető csapatában a beosztottak generálják az ötleteket 

Ha sikeres egy szervezet, akkor ott óhatatlanul boldog, kreatív emberek fognak dolgozni. Baldoni a kreativitás alatt nemcsak az új szolgáltatások, vagy termékek innovációját érti. Nem feltétlenül kell a drága kutatás-fejlesztéssel foglalkozni ahhoz, hogy kreatívvá válhasson egy szervezet. Maga a gondolkodás folyamata is elvezet a kreativitáshoz, az újításhoz - ha a főnök erre inspirál. "Sok főnök azonban nem szereti, ha a beosztottja gondolkodik, és elfogadottá teszi, hogy ötletei csak neki lehetnek" - állítja a sikerkönyv szerzője. 

Az eredménye ennek a viselkedésnek egy gondolatok nélküli, a változó világ körülményeire reflektálni képtelen csapat, illetve szervezet. Fontos része a kreativitásnak például a kérdés-feltevés képessége. Ehhez olyan emberekből összeállított csapatra van szükség, akik különböző élettapasztalattal és tudással vannak fölvértezve, mert ekkor látszódik meg az a heterogenitás, amelyek a különböző szemszögből való kérdés-feltevést lehetővé teszik. A legnagyobb amerikai autóipari óriás majdnem azért ment csődbe, mert homogén hátterű és szemléletű emberekből állították össze a menedzsmentet. Nem volt olyan dolgozójuk, aki föltette volna azt a fontos kérdést, hogy egy válságos periódusban szükség van-e hét, különböző márkájú autó gyártására egy időben? 

Amire a sikeres vezető az ötlet-generálás folyamatán és az állandóan magasan tartott demokratikus kreativitáson kívül ügyel, az a végrehajtási folyamat. E nélkül ugyanis csupán egy ötlet-felhő a munkahely, és nem lesznek valós eredményei. Példaként említette Baldoni a Fortune Magazine 15 évvel ezelőtti kutatását, amely a felsővezetői kudarcok okaként a végrehajtási következetlenségeket említette. 

Baldoni úgynevezett "Kiváló-eredmény" modellje is ez alapján épül föl. Kell a vízió, hiszen ez mutatja a jövőbe vetett hitet, a tervezés képességét. Azonban e mellett szükséges az alkalmazkodás képessége is, mivel ez biztosítja azt a csapatszellemet, kohéziót, együvé tartozást, amely nélkül nem jöhet létre a közös erőfeszítés. Csak az összetartó csapatok képesek a végrehajtásra fókuszálni. Ez pedig nem mást jelent, mint felelősséget, számonkérést és végső soron fegyelmet. A vezetőnek felelősséget kell vállalnia az embereiért és a feladatért is, amelyet számukra kiadott, számon kell kérni rajtuk ennek a teljesítését. Ehhez a képlethez illeszkedik az előbb említett innováció, a jobbításon való gondolkodás képessége és végső lépésként a nem kevés bátorság ahhoz, hogy mindezen lépéseket megtegyük.